Buitenbaan

De leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en wijde omgeving met schoolkeuzeadvies mavo (vmbo theoretisch), havo en vwo kunnen instromen op de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer in Heerenveen.
De eerste fase van OSG Sevenwolden vertegenwoordigt de eerste drie leerjaren van de mavo, havo en vwo en het vierde jaar van de mavo.

In de eerste fase spelen we in op het talent en de mogelijkheden van iedere leerling en halen alles uit de leerling wat er in zit. Met het brede plaet aan opleidingen sluiten we aan op de verschillen in leerstijl, wensen en mogelijkheden: er valt veel te kiezen!

Op de locatie Buitenbaan zijn leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies van harte welkom. Zij kunnen kiezen uit drie stromen met elk een eigen onderwijsconcept:
SportLifeStyle

Bestemd voor sportieve leerlingen en talentvolle (top)sporters die d.m.v. een uitdagend programma onderwijs en sport willen combineren  
Jenaplan

Bestemd voor leerlingen die het accent willen leggen op samenwerkend, projectmatig en creatief leren; op weg naar zelfstandigheid  
AVO Plus

Bestemd voor de leerlingen die gericht aan hun succes willen werken en hun talenten willen inzetten. Je wilt verder uitbouwen, waar je goed in bent.

Voor meer informatie over vervolgopleidingen of studiekeuze? Kijk dan bij het decanaat van de Buitenbaan.