Lessen gymnasium

Elk jaar organiseert locatie Fedde Schurer aan de Schans 100 in Heerenveen voor leerlingen van groep 8 openbare lessen gymnasium.

Publicatiedatum: 20 november 2017

Data en invulling van de lessen:

Woensdag 29 november 2017: Grieks, science en Nederlands
Woensdag 13 december 2017:  natuur/gezondheid, Engels en Latijn
Woensdag 10 januari 2018: muziek, wiskunde en aardrijkskunde
Woensdag  24 januari 2018: Frans, kunstvakken en geschiedenis

De openbare lessen starten om 14.30 uur en duren tot 16.00 uur. Klik hier voor de uitnodiging

Een openbare les bijwonen? Aanmelden voor één of meer lessen via dhr. A. van der Mannen, teamleider, e-mail: a.vandermannen@sevenwolden.nl

Graag tot dan!

Terug naar het nieuwsoverzicht
gebouwfeddeschurer

Openbare (proef)lessen gymnasium

wiskunde vacature