Samenwerking bedr. leven

Publicatiedatum: 18 januari 2018

De leerlingen die enthousiast zijn en stage willen lopen bij een metselbedrijf kunnen tegenwoordig snel aan de slag. Als Praktijkschool zien we dat de bouw weer aantrekt en dat de bedrijven staan te springen om jonge mensen die het vak willen leren.

Eén van die bedrijven die bij ons aanklopte is Kok Metselen uit Oldemarkt. Sinds twee maanden is bij dit bedrijf een leerling van onze school in een Leer-Werk traject. Hij wordt opgeleid tot metselaar door het metselbedrijf en op school doet hij de nodige theoretische kennis op. Ook gaat hij het VCA-certificaat (VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) behalen.

Om het vak Metselen goed uit te kunnen voeren heeft Bouwcenter Concordia uit Heerenveen en Kok metselen uit Oldemarkt materiaal geschonken aan onze school. De materialen bestaan uit voegijzers, bezems, schoppen, potloden, metseldraad en stenen. En dat alles vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid.

Prachtig zoals de samenwerking tussen school en het bedrijfsleven vorm krijgt. Door als school flexibel om te gaan met de vraag van de arbeidsmarkt kunnen we de leerlingen op een duurzame manier laten uitstromen naar betaald werk.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenwerking tussen school en bedrijfsleven

Metselen op de Compagnie