VMBO kader

Wil jij theorie en praktijk combineren? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg iets voor jou! Naast algemene vakken, zoals Nederlands en Engels, krijg je ook praktijkvakken. De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt je voor op niveau 3 en 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Na de basisschool start je in Heerenveen, Grou of Joure met de kaderberoepsgerichte leerweg. In Heerenveen kun je instromen op het Vakcollege Sevenwolden. Op het Vakcollege kies je meteen in het eerste jaar voor het Vakcollege Techniek of het Vakcollege Dienstverlening.

Op de locaties Grou-Akkrum, Joure en Buitenbaan kun je alleen de eerste twee jaar terecht (de onderbouw). Voor het derde en vierde leerjaar maak je de overstap naar het Vakcollege in Heerenveen.  

Bovenbouw
Wanneer je je vmbo kader-opleiding in Heerenveen vervolgt, dan kun je onder andere kiezen voor de opleidingen Handel & Administratie en Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SDV) van het Vakcollege. Beide opleidingen worden verzorgd in het gebouw van de locatie Kingcollege.  
Kies je na klas 2 voor het Vakcollege Techniek of Dienstverlening, dan begin je in klas 3 aan je beroepsopleiding.

Wat kan ik hierna?
  • Verder studeren op het mbo
  • Aan het werk (mits startkwalificatie behaald)