Gymnasium

Ben jij geïnteresseerd in talen en culturen en zoek je een extra uitdaging? Dan is het gymnasium iets voor jou. Het gymnasium is een onderdeel van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Bij OSG Sevenwolden is het mogelijk om al direct vanaf de eerste klas te starten in de gymnasiumonderbouw.

Naast de reguliere vakken, zoals Nederlands, Wiskunde en Engels, krijg je op het gymnasium direct vanaf de eerste klas Latijn. In het tweede jaar komt het vak Grieks erbij. Ook in de derde klas heb je Latijn en Grieks.

Aan het einde van het derde jaar kies je een profiel. Welk profiel je kiest, is afhankelijk van de vervolgstudie die je na het gymnasium wilt gaan doen. Als gymnasiumleerling kun je met elk profiel Latijn en/of Grieks kiezen.

In de vierde klas wordt het vakkenpakket uitgebreid met het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV). In deze lessen wordt veel aandacht besteed aan de invloed van klassieke oudheid op de ontwikkeling van de westerse literatuur, cultuur, schilder- en beeldhouwkunst.

Klassieke vorming vindt niet alleen plaats door bestudering van Latijnse en Griekse literatuur. Als gymnasiumleerling bezoek je namelijk ook musea/toneelstukken en neem je deel aan excursies en projecten. Zo gaan we naar het archeologisch themapark Archeon en bezoeken wij de steden Xanten, Trier en Rome. Gymnasiumonderwijs gaat dus verder dan waar de gewone lessen ophouden.

Wat kan ik hierna?
  • Een studie volgen op het hbo
  • Een studie volgen op de universiteit
  • Werken/Leren binnen een bedrijf