Profiel

OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd.
De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen.

Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar.

Eén van de bijzonderheden van OSG Sevenwolden is het duidelijke accent op sport en cultuur. OSG Sevenwolden is een Topsport Talentschool, waar voor talent- en topsporters een aangepast lesprogramma wordt gehanteerd.

OSG Sevenwolden

De zeven waarden van OSG Sevenwolden:

- Veiligheid
- Vertrouwen
- Verbondenheid
- Betrokkenheid
- Resultaatverantwoordelijkheid
- Open en eerlijk
- Plezier

vlag_logo