Benoeming bestuurder

Publicatiedatum: 29 maart 2018

De Raad van Toezicht van OSG Sevenwolden heeft deze week besloten de heer drs. H. Schoenmaker (Rieks) per 1 juli 2018 te benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur van OSG Sevenwolden.
De heer Schoenmaker is op dit moment voorzitter van het College van Bestuur van OSG Erasmus Almelo. Hij woont in Enschede, is 62 jaar
en heeft een brede ervaring in het onderwijs.

De heer Schoenmaker is een 'onderwijsmens’ in hart en nieren. De verwachting is dat hij met enthousiasme en overtuiging de opdracht, zoals geformuleerd in de profielschets, tot een goed
resultaat zal brengen. De huidige voorzitter van het College van Bestuur, mevrouw drs. R. Popping (Roelie) zal deze zomer wegens pensionering de school verlaten.

foto Rieks Schoenmaker