Diploma via Skype

Publicatiedatum: 8 juli 2013

Op woensdag 3 juli werden op de locatie Fedde Schurer in Heerenveen de diploma's aan de geslaagden havo en vwo uitgereikt. Ook de topsportende leerlingen die via het TAlentencollege Noord zijn geslaagd voor hun eindexamen, ontvingen hun diploma.

Turnsters Céline van Gerner en Lisa Top slaagden dit jaar allebei voor hun opleiding, Céline voor de havo en Lisa voor vmbo-T. Zij zijn momenteel allebei voor een trainingsstage in de Verenigde Staten, waardoor ze niet bij de diplomauitreiking konden zijn. Daarom werd er rond half 9 een Skype-verbinding met hen gezocht, zodat zij op afstand toch alvast hun diploma kregen aangereikt.  

Een derde leerling van de TAN die dit jaar slaagde voor zijn eindexamen havo is zwemmer Daniël van der Deen. Hij zit momenteel op Cyprus voor een trainingskamp. Helaas was met hem geen Skypeverbinding mogelijk. Hij ontvangt zijn diploma op een later moment.

topsportopleiding met Celine