Samenwerking vmbo

Samenwerking vmbo tussen Bornego en Sevenwolden

Publicatiedatum: 10 september 2014

Op dinsdag 16 september is de aftrap van de samenwerking in het beroepsgericht onderwijs (basisberoepsgerichte leerwegen en kaderberoepsgerichte leerwegen) tussen het Bornego College en OSG Sevenwolden in Heerenveen. Beide scholen gaan samen de nieuwe onderwijsprogramma’s in de sectoren techniek, economie en zorg voor het voorbereidend beroepsgericht onderwijs invulling geven en vanaf 2016 uitvoeren.

De komst van nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo vormt volgens de besturen een uitgelezen kans om een samenwerking aan te gaan. Het ontwerp van die nieuwe programma’s kan immers samen worden opgepakt. Daarbij staat centraal dat de leerling een onderwijsroute kan kiezen die past bij zijn of haar ambities en talenten en waarbij veel aandacht is voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Om dat te kunnen realiseren zullen de besturen het beroepsgerichte onderwijs in de toekomst in beide scholen uitvoeren onder één directie.

Gevarieerd en toekomstbestendig vmbo
Samen willen de scholen een zo gevarieerd mogelijk aanbod van voorbereidend beroepsgericht onderwijs in de regio ontwikkelen. Het wordt bovendien een aanbod dat toekomstbestendig is en past bij de regionale arbeidsmarkt. Bij de inrichting van het onderwijs wordt het algemeen en christelijk karakter in gezamenlijkheid vorm gegeven voor alle leerlingen.

De gezamenlijke aanpak geeft de scholen de kans om efficiënter om te gaan met overheidsgeld, zodat er een rijk aanbod kan blijven bestaan; ook als het aantal leerlingen in de regio afneemt. De samenwerking in het beroepsgericht onderwijs zal worden uitgevoerd passend binnen de huidige wet- en regelgeving.

Op dinsdag 16 september ontmoeten de teams van de beroepsgerichte afdelingen van beide scholen elkaar. Daarmee wordt de eerste stap gezet.

OSG.rgbblok
Logo Bornego