TAlenten- college Noord

Het topsportbeleid van NOC*NSF richt zich op een vaste positie bij de tien beste landen van de wereld. Belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat topsporters zich optimaal kunnen voorbereiden op hun topsportprestaties. Het ministerie van VWS, NOC*NSF en de sportbonden hebben daarom ingezet op het bij elkaar brengen van topsportprogramma’s op een locatie met de beste faciliteiten.

In Nederland zijn daarvoor vanaf september 2009 Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) opgericht op vier plaatsen; in Amsterdam, Papendal, Eindhoven en Heerenveen. Uniek aan deze centra is dat trainingsfaciliteiten, huisvesting, onderwijs, (para)medische en andere specialistische begeleiding dicht bij elkaar te vinden zijn. Als topsporter kun je daardoor helemaal bezig zijn met trainingen en wedstrijden. Er wordt geen tijd meer verspild aan reizen en het zoeken naar accommodatie en begeleiding die je nodig hebt. Binnen het TAlentencollege Noord in Heerenveen organiseren wij het onderwijs zodanig, dat sporters zich kunnen richten op trainen en maximaal presteren.

CTO Heerenveen
Sportbonden kiezen ervoor om hun topsportprogramma van de senioren en de junioren onder te brengen bij een CTO. Op dit moment zijn dat in Heerenveen:
- KNGU: Turnen dames en heren
- JBN: Judo dames en heren
- KNSB: Langebaan dames en heren, Shorttrack dames en heren
- KNZB: Zwemmen dames en heren

Het CTO biedt faciliteiten voor sporters:
- met een landelijke NOC*NSF-status (A, B of HP)
- met een talentstatus van de sportbond (IT of NT)
- in een topsportprogramma onder supervisie van hun sportbond.

Onderwijs combineren met topsport
Onderwijs is voor veel topsporters vaak een groot struikelblok. Je wilt alles uit je topsportcarrière halen, maar ziet ook dat werken aan een maatschappelijke carrière vroeg of laat belangrijk is. Het normale onderwijs past niet altijd in de volle trainingsschema’s die topsporters draaien, waardoor ze genoodzaakt zijn een keuze te maken, of voor school óf voor de sport. TAlentencollege Noord in Heerenveen kan het onderwijs zo aanbieden dat het past naast de sport en de ambities van de topsporter.

TAlentencollege Noord (TAN)
Topsportende leerlingen, die van NOC*NSF een nationale of internationale status hebben gekregen en trainen in een officieel bondsprogramma (Jong Oranje) van één van de bij CTO aangesloten sportbonden, kunnen worden toegelaten op de TAN. Alleen die sporters / leerlingen komen voor de onderwijsvoorziening TAN in aanmerking.

Bij de TAN is veel anders, anders dan in het reguliere LOOT-onderwijs.
Er wordt wel gebruik gemaakt van de LOOT-licentie en de LOOT-faciliteiten, maar vanuit die mogelijkheden is een onderwijssysteem opgezet met als uitgangspunt 'sport'. Omdat sport leidend is (de trainingstijden, trainingsstages en de wedstrijden) heeft het onderwijs een maatwerksysteem ontwikkeld, toegesneden op de individuele sporter / leerling.
Elke leerling werkt zelfstandig, ondersteund door een persoonlijke studiecoach, aan een eigen leertraject. Het jaarprogramma van een studiejaar wordt in vier periodes verdeeld, evenals de te maken toetsen. Per week worden de leeractiviteiten gepland met als afsluiting de toetsen. Iedere leerling werkt op die manier aan zijn / haar eigen weekprogramma op zijn / haar eigen moment!

De leerling wordt in dit systeem begeleid door de studiecoach naar een zelfstandige, zelfregulerende, actieve werkhouding. Bij het intakegesprek is dit een belangrijk aandachtspunt. Uitleg en instructie over de vakleerstof wordt structureel en/of op verzoek door een vakcoach gegeven. Middels digitale studiewijzers aangevuld met links naar powerpoints, filmpjes en animaties wordt de leerstof zoveel mogelijk plaats- en tijdsonafhankelijk aangeboden.

Er zijn dus geen roosters, geen klassikale lessen en geen vakdocenten.
Er is een grote studieruimte waar de leerlingen, op de tijden die passen in hun dagrooster, werken aan hun taken. De meeste leerlingen trainen twee keer per dag en zijn ongeveer tussen 11.00 en 14.30 uur op school.
Het einddoel is, net als bij het LOOT-onderwijs, het behalen van een regulier diploma op het niveau dat bij de leerling past. Voor bijna alle studierichtingen in het voortgezet onderwijs is het mogelijk om op deze manier aan het examen deel te nemen.

Contact
TAlentencollege Noord (TAN)
Schans 100
8441 AE  Heerenveen
T: (0513) 657 385
E: talentencollege@sevenwolden.nl
Bereikbaarheid secretariaat: maandag t/m donderdag, 9.00 - 12.00 uur

130417_26855