Twee keer een 10!

Maar liefst twee opleidingen van OSG Sevenwolden kregen in de Volkskrant van zaterdag 23 november jl. een 10! Daarmee behoren de vmbo kaderberoepsgerichte leerweg van het Vakcollege Sevenwolden en de vmbo theoretische leerweg op de locatie Joure tot de beste scholen voor voortgezet onderwijs van Nederland.
Ook de opleiding havo van de locatie Fedde Schurer, die vorig jaar een 10 kreeg, deed het dit jaar weer uitstekend met een 9.

Publicatiedatum: 25 november 2013

De Dronkers-lijst van schoolprestaties 2013 (gebaseerd op de examenresultaten van 2012) geeft op een schaal van 1 tot 10 weer, over hoeveel kennis en vaardigheden de voor het eindexamen geslaagde leerlingen beschikken. Daarbij wordt o.a. gewogen hoeveel meer deze leerlingen weten en kunnen dan verwacht mocht worden volgens het advies dat zij kregen op de basisschool. Ook is te zien met welk cijfer de leerlingen gemiddeld hun centraal examen hebben gemaakt.

Onderwijssocioloog Jaap Dronkers presenteerde zaterdag in de Volkskrant voor de zestiende keer zijn onderzoek naar de examenresultaten voor middelbare scholen.

Meer informatie over de Dronkers-lijst 2013 staat op www.volkskrant.nl/scholen