Deelschool- leider Kei

Het Kei College is tot stand gekomen in de samenwerking tussen openbaar en christelijk voortgezet onderwijs in Heerenveen. Het heeft twee vestigingen: één vestiging van OSG Sevenwolden en één vestiging van het Bornego College. Het Kei College gaat in schooljaar 2017-2018 van start met een breed aanbod aan nieuwe beroepsgerichte programma’s. Het Kei College telt ongeveer 600 leerlingen, waarvan zo’n 360 op de vestiging van OSG Sevenwolden. De belangrijkste kenmerken van het onderwijsconcept zijn: leertaak-gestuurd onderwijs, maatwerk en loopbaanleren. De docenten werken plaats- en tijdgebonden. Ondanks het feit dat de vestigingen ressorteren onder een ander bestuur, krijgt de school één gezicht naar buiten.

Publicatiedatum: 2 juni 2017

Voor het Kei College  zoeken wij per 1 september 2017 een deelschoolleider

die zorg draagt voor de verdere ontwikkeling van het vernieuwde beroepsgerichte vmbo en de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs.

Als deelschoolleider vertaalt u de visie en beleid van de school in gedragen teamplannen en stuurt u op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. U zorgt voor het opstellen en uitwerken van het meer jaren curriculum en het ondersteuningsprofiel van het team. U coacht docenten en stimuleert en organiseert de samenwerking en het leren binnen het team. De deelschoolleider vervult een voorbeeldfunctie in beheersing, verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden. Daar waar nodig heeft de deelschoolleider ook zelf een beperkte onderwijstaak.

Wij zoeken een professionele en teamgerichte leidinggevende die medewerkers weet te inspireren, coachen en verder te professionaliseren. Iemand die niet bang is om veranderingen door te voeren en teamleden hierin, al dan niet met humor, weet mee te krijgen. Iemand die door betrokkenheid en sensitiviteit weet wat er binnen de schoolorganisatie speelt en mensen en teams weet te verbinden.

Klik op de link voor de volledige vacturetekst deelschoolleider en profielschets deelschoolleider.

Sollicitatie

Hebt u belangstelling voor de vacature van deelschoolleider? Dan kunt u een uitgebreide profielschets opvragen bij mevrouw J.G. Blinker, johanna.blinker@dyade.nl.

 Richt dan uw sollicitatiebrief inclusief CV aan de heer van Tuinen, directeur Kei College, en stuur uw brief en CV voor of uiterlijk 12 juni 2017 per e-mail naar: johanna.blinker@dyade.nl.