Nederlands 2e graads

Publicatiedatum: 23 januari 2018

Met ingang van heden zoeken wij voor de locatie Grou

  • een docent Nederlands, 2e graads
    0,3000 fte 10 lesuren à 45 minuten


Het betreft een tijdelijke aanstelling ter vervanging wegens ziekte uiterlijk tot einde van het schooljaar.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw S. Jongsma, teamleider, bereikbaar via telefoonnr. 0513-657385.

Belangstellenden wordt verzocht zo spoedig mogelijk een reactie via e-mail te sturen naar mobiliteitscentrum Pompeblêd: info@pompebled.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld