Onderwijs- assistent 1AVO

Publicatiedatum 25 januari 2018

Wegens het vertrek van een college zoeken wij met ingang van 1 maart 2018 voor de locatie 1AVO (locatie Fedde Schurer)

  • een Onderwijsassistent 0,8 fte schaal 7

Taken:
- ondersteuning van de docent en het onderwijsteam bij de lesgevende taak en begeleiding van de leerlingen;
- bieden van ondersteuning bij de onderwijsvoorbereiding;
- signaleren en bespreken van ongewenst gedrag leerlingen en het doen van surveillance;
- ondersteunende administratieve werkzaamheden voor de docent;
- technische en ict-ondersteuning (1e lijn oplossen van ict-problemen);
- verrichten van eenvoudig technisch onderhoud in lokalen.

Kennis en competenties
- MBO-4 niveau;
- technische expertise en opleiding, met natuurkundige achtergrond;
- pedagogische en didactische vaardigheden;
- proactieve houding, gericht op samenwerking;
- digitaal vaardig.

Klik hier voor een uitgebreide functiebeschrijving.

Dienstverband
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Inschaling
Inschaling vindt plaats volgens schaal 7 (max. bruto € 2830,- afhankelijk van werkervaring en kennis).

Inlichtingen
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de heer A. Visser, teamleider, bereikbaar via telefoonnr. 0513 - 657 385.

Sollicitatieprocedure Belangstellenden wordt verzocht per e-mail een motivatiebrief met CV te richten aan Mobiliteitscentrum Pompeblêd, e-mail: info@pompebled.nl

Uw reactie dient uiterlijk 5 februari 13.00 uur in ons bezit te zijn.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld